Thủ thuật tiện ích phần mềm

Thủ thuật tiện ích phần mềm, chia sẻ các thủ thuật hay, phần mềm tốt.

All In One SEO Pack 2015 Blogspot AND Blogger

Loading...

All in one seo pack 2015 cho Blogspot All in One SEO Pack.  All in One SEO Pack is Blogspot SEO plugin to automatically optimize your Blogspot blog for Search Engines such as Google.
Hôm nay mình hướng dẫn chèn Plugin Meta tags cho Blogger/Blogsot mới nhất 2015, tối ưu hóa SEO cho Blogger trên tìm kiếm Google Search,

All In One SEO Pack

 All in One SEO Pack cho Blogger 2015. Fix blogspot của bạn để cải thiện thứ hạng website của bạn trên tất cả các công cụ tìm kiếm lớn như Google, Bing, Yahoo ,…, rất khó có được một thứ hạng tốt trên công cụ tìm kiếm,

All in One SEO Pack cho Blogger cho phép chia sẻ lên Google +, Facebook , Twintter … với Thumbnail lớn,

Tính năng: All In One SEO Pack Plugin

Загрузка...

Thêm Meta Tags trong Blogger
Tối ưu hóa Blogger Labels
Tối ưu hóa Blogger Archives
Google +, Facebook và Twitter

Làm thế nào để Thêm All in One SEO Pack Plugin trong Blogger

1. Đăng nhập vào của bạn Bảng điều khiển Blogger
2. Click vào Template, ở đây bạn sẽ thấy nút Edit HTML nhấp vào nó
3. Bây giờ trong mẫu  tìm kiếm  thẻ <head>
4. Thay thế toàn bộ code ở đây vào Blog của bạn ( bắt đầu từ thẻ <head> tới thẻ <b:skin> xem hình )
Và thay thế ID ( màu đỏ cho phù hợp với Blog của bạn )


All in One SEO Pack Plugin trong Blogger

 <meta charset=’utf-8’/>
<meta content=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport’/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;’>
<title>404: Page Not Found | <data:blog.title/></title>
<b:else/><title><data:blog.pageName/></title></b:if></b:if>
<meta content=’text/html; charset=UTF-8′ http-equiv=’Content-Type’/>
<meta content=’blogger’ name=’generator’/>
<link href=’https://plus.google.com/ID/about’ rel=’author’/>
<link href=’https://plus.google.com/ID/posts’ rel=’publisher’/>
<link expr:href=’data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;’ rel=’icon’ type=’image/x-icon’/>
<link expr:href=’data:blog.url’ rel=’canonical’/>
<link expr:href=’data:blog.url’ expr:title=’data:blog.pageName’ rel=’openid.delegate’/>
<link expr:href=’data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;’ expr:title=’data:blog.title + &quot; – Atom&quot;’ rel=’alternate’ type=’application/atom+xml’/>
<link expr:href=’data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;’ expr:title=’data:blog.title + &quot; – RSS&quot;’ rel=’alternate’ type=’application/rss+xml’/>
<link expr:href=’&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;’ expr:title=’data:blog.title + &quot; – Atom&quot;’ rel=’alternate’ type=’application/atom+xml’/>
<link href=’http://www.blogger.com/openid-server.g’ rel=’openid.server’/>
<link expr:href=’data:blog.homepageUrl’ rel=’openid.delegate’/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’>
<link expr:href=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ rel=’image_src’/>
</b:if></b:if>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<meta expr:content=’data:blog.pageName’ property=’og:title’/>
<meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ property=’og:url’/>
<meta content=’article’ property=’og:type’/>
<b:if cond=’data:blog.metaDescription’>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/>
<b:else/>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/>
</b:if></b:if>
<meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:site_name’/>
<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:title’/>
<meta content=’website’ property=’og:type’/>
<b:if cond=’data:blog.metaDescription’>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/>
<b:else/>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/>
</b:if></b:if>
<b:if cond=’data:blog.postImageUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ property=’og:image’/>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postThumbnailUrl’ property=’og:image’/>
<b:else/>
<meta content=’LOGO‘ property=’og:image’/>
</b:if></b:if>
<b:if cond=’data:blog.postImageUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ property=’og:image’/>
<meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ name=’twitter:image’/>
<meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ itemprop=’image’/>
<b:else/> <b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ property=’og:image’/>
<meta expr:content=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ name=’twitter:image’/>
<meta expr:content=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ itemprop=’image’/>
</b:if></b:if>
<b:if cond=’data:blog.pageType != &quot;index&quot;’>
<meta expr:content=’data:blog.pageName’ property=’og:site_name’/>
<meta expr:content=’data:blog.pageName’ property=’og:title’/>
<meta content=’article’ property=’og:type’/>
<meta expr:content=’data:blog.url’ property=’og:url’/>
<!– All In One SEO Pack 2015 Blogspot Plugin:http://bloggersviet.blogspot.com/2015/03/all-in-one-seo-pack-2015-blogspot.html –>
<meta expr:content=’data:blog.pageName’ name=’twitter:title’/>
<meta content=’@‘ name=’twitter:site’/>
<meta content=’@‘ name=’twitter:creator’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;’>
<b:if cond=’data:blog.url’>
<meta expr:content=’data:blog.url’ property=’og:url’/>
</b:if>
<meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:site_name’/>
<b:if cond=’data:blog.pageName’>
<meta expr:content=

‘data:blog.pageName’ property=’og:title’/>
</b:if></b:if></b:if></b:if>
<meta expr:content=’data:blog.pageTitle’ property=’og:title’/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<meta content=’article’ property=’og:type’/>
<b:else/>
<meta content=’website’ property=’og:type’/>
</b:if>
<meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ property=’og:url’/>
<b:if cond=’data:blog.postImageUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ property=’og:image’/>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postThumbnailUrl’ property=’og:image’/>
<b:else/>
<meta expr:content=’data:blog.blogspotFaviconUrl’ property=’og:image’/>
</b:if></b:if>
<b:if cond=’data:blog.metaDescription’>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/>
<b:else/></b:if>
<meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:site_name’/>
<!– All In One SEO Pack 2015 Blogspot Plugin: bloggersviet.blogspot.com –>
<meta content=’ID‘ property=’fb:app_id’/>
<meta content=’ID‘ property=’fb:admins’/>
<meta content=’en_US’ property=’og:locale’/>
<meta content=’en_VN’ property=’og:locale:alternate’/>
<meta content=’vi_VN’ property=’og:locale:alternate’/>
<meta content=’all’ name=’audience’/>
<meta content=’all’ name=’robots’/>
<meta content=’vi’ http-equiv=’content-language’/>
<meta content=’vi-VN’ name=’language’/>
<meta content=’US’ name=’country’/>
<meta content=’VN’ name=’language’/>
<meta content=’Ho Chi Minh’ name=’city’/>
<meta content=’Viet Nam’ name=’country’/>
<meta content=’Ho Chi Minh’ name=’geo.placename’/>
<meta content=’Viet Nam’ name=’geo.region’/>
<!– All In One SEO Pack 2015 Blogspot Plugin:http://www.phanmem.info/ –>Source: Phanmem.info – Blog phần mềm . Thư viện phần mềm miễn phí- Thủ thuật phần mềm. Tiện ích phần mềm- Nơi chia sẻ phần mềm miễn phí.

Loading...
Thủ thuật tiện ích phần mềm © 2019 - Website chia sẻ miễn phí các thủ thuật, games, tiện ích, phần mềm với mong muốn mọi người đều có thể sử dụng máy tính một cách đơn giản nhất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên và sẵn sàng tháo bỏ những nội dung vi phạm.

Nhà tài trợ :xkld nhat ban , chi phi di xkld nhat ban , co nen di xuat khau lao dong nhat ban, mức lương cơ bản ở nhật bản, đài loan bay gấp, đơn hàng đài loan mới nhất , mức lương đi xkld đài loan