Category Archives: ghost win

Share GHOST WINDOWS 8.1 UPDATE 3 [X86-X64] FULL SOFT

Ghost Windows 8.1 With Update 3 [x86-x64] Version 2 Office 2013 – Full Soft by Leha_IT Được làm từ windows 8.1 professional with Update 3 nguyên gốc từ MS.​ Tinh chỉnh regedit, tối ưu,… để windows được dùng với hiệu suất tốt nhất.​ Bản ghost đã crack trước khi tạo ghost và trong quá trình… Read More »