Category Archives: Mạng

Google Chrome 45.0.2454.101 – Trình duyệt phổ biến nhất

Google Chrome 45.0.2454.101 – Trình duyệt phổ biến nhất, mạnh mẽ nhất Google Chrome 45.0.2454.101   => Bản Stable x32: http://anonymz.com/?http://google.co…_installer.exe => Bản Stable x64: http://anonymz.com/?http://google.co…_installer.exe => Bản Portable: http://anonymz.com/?http://portablea…hrome_portable => Dành cho Mac vs Linux: https://www.google.com/chrome/browse…top/index.html