Category Archives: window 7

Chia sẻ Ghost Win 7 [x64] Update 2.0 Full soft Driver Update

Chia sẻ Ghost Win 7 [x64] Update 2.0 Full soft Driver Update  * Bản ghost được làm từ file ISO – Windows 7 SP1 Ultimate [x64] hàng nguyên gốc từ microsoft không lược bỏ bất kì thành phần nào nhằm tạo sự ổn định nhất !!! * Full Update các bản vá quan trọng đến… Read More »