Category Archives: Windows 7

Chia sẻ Ghost Win 7 [x64] Update 2.0 Full soft Driver Update

Chia sẻ Ghost Win 7 [x64] Update 2.0 Full soft Driver Update  * Bản ghost được làm từ file ISO – Windows 7 SP1 Ultimate [x64] hàng nguyên gốc từ microsoft không lược bỏ bất kì thành phần nào nhằm tạo sự ổn định nhất !!! * Full Update các bản vá quan trọng đến… Read More »

Windows 7 ISO bản gốc từ Microsoft

Windows 7 ISO bản gốc từ Microsoft Các bạn chỉ cần một trong 3 bộ cài sau:– Windows 7/Vista Home Premium– Windows 7/Vista Professional– Windows 7/Vista UltimateRồi dùng một trình quản lí file ISO như UltraISO để xóa file ei.cfg trong thư mục sources trong file cài ISO đi là được. Khi burn ra DVD,… Read More »