Category Archives: windows xp

Download Ghost Win XP SP3 full nguyên Gốc tự nhận driver

Download Ghost Win XP SP3 full nguyên Gốc tự nhận driver tốt nhất đầy đủ nhất dành cho tất cả các dòng máy tính Bản Ghost được làm từ Từ bản đĩa nguyên gốc XP SP3 không lược bớt bất cứ thành phần nào của Windows,tích hợp Driver SATA ( Không xanh màn hình khi… Read More »

Windows XP Professional SP3 Nov 2013 + SATA Drivers

Windows XP Professional SP3 tháng 11 năm 2013 + SATA Drivers [ThumperDC]Đây là bản gốc của Windows XP Professional SP3 (32-bit) ISO từ Microsoft. Bao gồm các bản cập nhật cho đến khi Microsoft 2013/11/23, Internet Explorer 8, Adobe Flash Player 11.6 và trình điều khiển SATA.* Chỉnh NO hoặc add-ons.* NO chương trình bổ… Read More »