Tag Archives: lấy lại mật khẩu đột kích

Khôi phục mật khẩu đột kích, cf bị khóa

Điều kiện cần có để lấy lại Pass đột kích cf Thực tế thì cách lấy lại mật khẩu yêu cầu khá cao. Do đó nếu tài khoản của bạn đầy đủ thông tin thì may ra còn hy vọng, đối với những bạn không còn thông tin, hoặc quên thì có lẽ bạn nên… Read More »