Thủ thuật tiện ích phần mềm

Thủ thuật tiện ích phần mềm, chia sẻ các thủ thuật hay, phần mềm tốt.

Tạo khả năng khởi động Windows 7/8 / 8.1 DVD và USB

Loading...

Tạo khả năng khởi động Windows 7/8 / 8.1 DVD và USB

To create Bootable Microsoft Windows DVD or USB is now simpler than ever. In this tutorial we will provide you with all information you will need to easily create:
– Bootable Windows 7 DVD/USB.

– Bootable Windows 8 DVD/USB.
– Bootable Windows 8.1 DVD/USB.

There are two methods to create bootable Windows DVD/USB, either manually (explained in method 2) or using an application such as Windows 7 USB/DVD Download Tool (method 1). This application is designed and recommended by Microsoft and ensures 100% successful bootable DVD and USB. It supports Windows 7/8/8.1.

Method 2 – Create Bootable Windows 7/8/8.1 DVD and USB (Recommended)

Windows 7 USB/DVD Download tool is self-explanatory. Once you open the program, a small window will be prompted and will ask you to choose Windows ISO file. To do so, click on “Browse” button and select Windows ISO source file which can be found on your hard drive.

In the second step, you will need to choose media type, i.e; choose whether you want to copy Windows to USB or burn to DVD. By doing this, you can click on “USB device” or “DVD” button.

If you have chosen USB device, you will need to insert USB drive to your computer. The program will automatically detect your USB drive. Now click on “Begin Copying” and wait for the process to finish.

Method 2 – Create Bootable Windows 7/8/8.1 DVD and USB (Manually)
The second method combines various techniques. We will need to download PowerISOprogram to burn bootable Windows DVD and we also will need boot information file.
Download PowerISO 6.2 full with crack here.
Download boot information file “boot.bif” here.

Now select Windows ISO file and open it with PowerISO.
Click on action in the top menu and select boot > Add Boot Information > boot.bif.
Insert a proper DVD disc and click on “Burn” button.

Загрузка...

Source: Phanmem.info – Blog phần mềm . Thư viện phần mềm miễn phí- Thủ thuật phần mềm. Tiện ích phần mềm- Nơi chia sẻ phần mềm miễn phí.

Loading...
Thủ thuật tiện ích phần mềm © 2019 - Website chia sẻ miễn phí các thủ thuật, games, tiện ích, phần mềm với mong muốn mọi người đều có thể sử dụng máy tính một cách đơn giản nhất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên và sẵn sàng tháo bỏ những nội dung vi phạm.

Nhà tài trợ :xkld nhat ban , chi phi di xkld nhat ban , co nen di xuat khau lao dong nhat ban, mức lương cơ bản ở nhật bản, đài loan bay gấp, đơn hàng đài loan mới nhất , mức lương đi xkld đài loan