[DOWNLOAD]

Zan Image Printer 5.0.9 là trình điều khiển máy in ảo cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ tài liệu có thể in thành hình ảnh chuẩn BMP, TIFF, hoặc JPEG. 

Zan Image Printer 5.0.9 là một trình điều khiển máy in ảo cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ tài liệu có thể in thành hình ảnh chuẩn BMP, TIFF, hoặc JPEG. Các hình ảnh được tạo ra như vậy, có thể dễ dàng chia sẻ và xem mà không cần các ứng dụng tạo ra các tài liệu gốc.

Zan Image Printer 5.0.9 – Trình điều khiển máy in ảo

Bạn chỉ cần chọn lệnh in từ bất kỳ ứng dụng hỗ trợ nó, và sau đó chọn Zan Image Printer 5.0.9  thay vì máy in (giấy) thông thường của bạn. Sau đó, bạn có tùy chọn để chọn định dạng hình ảnh và chất lượng đầu ra, và lưu các tài liệu dưới dạng file hình ảnh.

Các tính năng bổ sung của Zan Image Printer 5.0.9 bao gồm trích xuất văn bản, các tùy chọn dòng lệnh, các lệnh marco để đặt tên file đầu ra, lọc theo tên tài liệu, cắt xén, trang trí hình ảnh và nhiều tính năng khác nữa. Tùy chọn chạy ứng dụng sau khi in xong cho phép xử lý ảnh hàng loạt một cách dễ dàng.

Độ an toàn của Zan Image Printer 5.0.9

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Zan Image Printer 5.0.9 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Zan Image Printer 5.0.9 để sử dụng.

Đánh giá

Theo download123